Dat gerucht meldt Boerderij. Het blad schrijft: Rabobank gaat veel geld vrijmaken om de Nederlandse varkenshouderij te herstructureren.

De bank zou samen met het ministerie van EZ en de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) €200 miljoen ter berschikking hebben gemaakt om de sector "grondig te kunnen saneren." Het bedrag zou op kunnen lopen als provinciale overheden bijdragen in de vorm van sloopregelingen.

Bedrijven moeten voldoende omvang hebben, zou de bank zeggen. Boerderij zegt: Met een herverdeling van bedrijven en locaties zou de sector toekomstbestendig moeten worden. Daarbij wordt vooralsnog niet gedacht aan een krimp van het aantal varkens, en dus ook niet direct aan het uitwisselen van fosfaat met andere sectoren. Dit alles blijkt uit navraag bij varkenshouders die vorige week de informatieavonden Vitale Varkenshouderij hebben bezocht.

Boerderij - Minimaal ?200 miljoen voor sanering varkenshouderij
Reageer
  • Deel
Druk af