Vanwege de groeiende obesitasepidemie richten psychologen zich in toenemende mate op de vraag hoe mensen voedselkeuzes maken. Die blijkt onder meer bepaald te worden door de sociaal-economische status in hun jeugd, de volgorde in het aanbieden van eten en 'subtiele' gezondheidslabels.

Uit een studie van de Texas Christian University blijkt dat de sociaal-economische status tijdens de jonge jaren de voedingskeuzes op volwassen leeftijd beïnvloedt. Kinderen die in een arm gezin opgroeien, eten op volwassen leeftijd vaker zonder dat ze honger hebben. Ook eet deze groep volwassenen méér als er wel sprake is van een hoge energiebehoefte, in vergelijking met volwassenen die als kind opgegroeid zijn in gezinnen met gemiddelde of hoge inkomens. Het eetgedrag bleek los te staan van de sociaal-economische status die de proefpersonen als volwassenen hebben.

Uit een ander onderzoek, door psycholoog Traci Mann van de University of Minnesota, bleek dat de manier van aanbieden meespeelt in de hoeveelheid groente die wordt gegeten. Wanneer kinderen op school eerst de groenten kregen geserveerd, aten ze 4 keer meer groente dan wanneer het op het bord samen met ander eten lag.
Mann vond ook dat ‘subtiele’ gezondheidslabels beter werken dan meer uitgesproken boodschappen. In een studie onder 400 volwassenen bleek dat 65% een appel verkoos boven snoep wanneer er een bordje met een hartje bij stond. Was op het bordje de boodschap 'gezond' te lezen, gaf nog maar 45% de voorkeur aan de appel.

Door beter te begrijpen waarom mensen bepaalde keuzes maken, hopen psychologen gerichte interventies op te kunnen zetten om zo het obesitasprobleem aan te kunnen pakken.
ScienceDaily
Reageer
  • Deel
Druk af