Volgens analisten van Goldman Sachs is de markt voor precisielandbouw in 2050 $240 miljard (€213 miljard) groot. Innovatieve toepassingen, van drones en zelfrijdende trekkers tot extreem precieze aanwending van kunstmest, zaden en gewasbescherming en het gebruik van met sensoren vastgelegde klimaat- en bodemdata, zullen de komende decennia 'standaard' worden. Dankzij precisielandbouw kunnen boeren in 2050 tot 70% meer oogsten dan nu, gaan arbeidskosten omlaag, wordt het milieu ontzien en krijgt het agrarische werk aantrekkingskracht voor jonge mensen. Hoewel de kosten van deze technologieën snel dalen, zal precisielandbouw in rijke landen (met hoge productiekosten) het snelst worden opgepakt, verwacht Goldman Sachs.
Boerderij - Precisielandbouw: een markt van $240 miljard
Reageer
  • Deel
Druk af