De markt voor varkensvlees met 1-ster Beter Leven kampt met 'overaanbod', constateert Boerderij. De markt is verzadigd en spelers kregen dat te laat door. Volgens Jan Vernooij, Beter Leven-varkenshouder en voorzitter van de commissie varkens- en biggenhandel van brancheorganisatie Vee&Logistiek, is de afstemming tussen vraag en aanbod van Beter Leven-varkens niet goed geregeld. Handel en slachterijen hebben de taak overaanbod te voorkomen. Foodlog kwam vorig jaar al tot een scherpere conclusie: boeren en handelaren kunnen niet met dit type op welzijnsspecificaties zonder op merken gebaseerde concepten omgaan. "Het 1-ster varken is als verdienmodel voor boeren mislukt [..] en inmiddels verworden tot betere bulk."
Boerderij - Geen plaats voor meer Beter Leven-varkens
Reageer
  • Deel
Druk af