Op de voormalige vollegrondsakkers van de Wieringermeerpolder (Noord-Holland) bouwt Microsoft voor €2 miljard het grootste datacenter van Europa. Bedrijvenpark Agriport A7 wierf eerder hightech glastuinbouw. Er hebben zich 11 grootschalige glasbouwbedrijven gevestigd. Telt het gemiddelde Nederlandse glastuinbouwbedrijf 3 hectare, op Agriport A7 zijn ze ruim 60 hectare groot. Ze kwamen vanwege de goede infrastructuur (glasvezel, CO2) en energievoorzieningen (eigen netwerken voor gas, geothermiebronnen, herbruikbare restenergie van de glastuinbouwbedrijven zelf). Temidden van de oprukkende hightech houdt één oude specialiteit stand: Agriport A7 huisvest ook 80 hectare Opperdoezer-aardappelen. Microsoft sluit aan op de kabel en de berg energie voor het datacenter.
Het Financieele Dagblad - Hightechproject van ?2 mrd verrijst op oude akkers
Reageer
  • Deel
Druk af