De jongste politieke discussies over het functioneren van de Nederlandse Voedings- en Warenautoriteit (NVWA) hebben geleid tot een verdere formalisering en opsplitsing van taken binnen de Autoriteit met het doel die onafhankelijker en afschrikwekkender te maken. Toezicht en handhaving worden 'eenduidiger, stringenter en transparanter'. De taak van inspecteur verandert. Hij constateert feiten en omstandigheden, maar legt geen sancties meer op. Dat laatste doen andere functionarissen die vanuit diens rapporten tevens de zwaarte van sancties bepalen. Dat zal bovendien voortaan ook zonder waarschuwingsbeleid vooraf kunnen gebeuren. De nieuwe aanpak zal uiterlijk per 1 april zijn doorgevoerd.
VMT - NVWA wordt strenger: minder waarschuwingen, snellere maatregelen
Reageer
  • Deel
Druk af