Drie van de dertien Nederlandse visafslagen voldoen niet volledig aan de regels voor voedselveiligheid. Dat zegt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) op basis van inspecties die in 2015 zijn uitgevoerd. Inmiddels zijn verbeterplannen opgesteld en werken de afslagen aan de implementatie daarvan.

Bij de drie visafslagen zijn verbeterpunten vastgesteld wegens één of meer overtredingen op het inspectieonderdeel hygiëne en inrichting. Er werden bijvoorbeeld condensvorming en verontreinigingen op plafonds aangetroffen, of er was sprake van een onjuiste omgang met destructiemateriaal. Wanneer de tekortkomingen niet worden weggewerkt, zullen sancties volgen.
NVWA - abcNVWA | NVWA: 3 van de 13 visafslagen voldoen niet aan de regels voor voedselveiligheid
Reageer
  • Deel
Druk af