Afgelopen week stemde de milieucommissie van het Europees Parlement over het voorstel om licht bewerkte producten van dierlijke herkomst verplicht van een herkomstaanduiding te voorzien. Dat maakt voor consumenten onder meer zichtbaar dat ze producten van hun eigen boeren kopen.

Een duidelijke meerderheid van 44 stemmen voor en 18 tegen vindt dat op vlees en melk moet worden aangegeven waar het vandaan komt. In april wordt het voorstel om wetgeving vóór herkomstetikettering te maken in het voltallige parlement ter stemming gebracht. De Nederlandse parlementariërs Jan Huitema (VVD) en Annie Schreijer-Pierik (CDA) bleken tegen te hebben gestemd. Volgens Schreijer is "etikettering onhaalbaar en onbetaalbaar". Bovendien zou het voorstel juridisch onvoldoende onderbouwd. Huitema motiveert zijn stem door erop te wijzen dat herkomstfraude en -suggesties niet kunnen worden bestreden met een etiketteringswetgeving. Dat meldt Boerderij.

Het is echter logisch te veronderstellen dat de tegenstemmen van beide parlementariërs vooral worden ingegeven door de Nederlandse exportbelangen. Nederland exporteert circa driekwart van zijn dierlijke productie. Die wordt overal in Europa verwerkt in 'lokale' producten en zou dus als een vreemde eend in de bijt zichtbaar worden. Het Franse worstmerk Cochonou en Lidl (voor specifieke producten) gaan inmiddels zover Nederlands en Duits varkensvlees uit hun vleeswaren te weren.

In Italië gingen woensdag boeren de straat om op vóór strenge herkomstetikettering te pleiten. In Bari, in het Zuiden van het land, gingen 4.000 agrariërs met 300 trekkers de straat op om niet alleen dierlijke maar ook plantaardige buitenlandse producten te beschermen tegen goedkopere alternatieven door import uit niet-Europese landen.
Boerderij - Ook Italiaanse boeren in actie
Reageer
  • Deel
Druk af