Dat blijkt uit cijfers van Eurostat, meldt Vilt. Op grond van de meest recente beschikbare gegevens van de Europese controleorganen bracht Eurostat het pesticidengebruik in alle 28 lidstaten in kaart.

Uit deze cijfers blijkt dat alle lidstaten bij elkaar in 2013 zo'n 360.000 ton pesticiden gebruikten. Spanje is de grootste verbruiker en neemt een aandeel van 19,5% voor zijn rekening. Andere grootverbruikers zijn Frankrijk (18,7%), Italië (13,8%), Duitsland (12,3%) en Polen (6,2%). De meest verkochte middelen, met een aandeel van 42%, waren fungiciden en bactericiden, op de voet gevolgd door herbiciden met 35%. Insecticiden en acariciden maakten slechts 5% uit van het totaal. Spanje is koploper voor wat betreft insecticiden en andere plantbeschermende middelen, Italië verbruikte de meeste ziektebestrijders, fungiciden en bactericiden, en Frankrijk blijkt grootverbruiker van herbiciden in de strijd tegen onkruid.

Eurostat berekende op basis van het gebruik en de omvang van het landbouwareaal ook het gemiddelde verbruik per hectare. Na Malta, met 13,59 kilo per hectare, is Nederland de tweede grootste verbruiker met bijna 6 kilo per hectare. België komt met net geen 5 kilo actieve stof per hectare op de derde plaats. Bulgarije is de meest zuinige verbruiker met 0,24 kilo gewasbeschermingsmiddelen per hectare. In Estland, Ierland, Litouwen, Zweden, Roemenië, Letland en Groot-Brittannië werd gemiddeld ook minder dan één kilo per hectare verkocht.
VILT - Vlaams infocentrum land- en tuinbouw - Spanje grootste pesticidengebruiker van Europa - VILT
Reageer
  • Deel
Druk af