Nederlandse mosselen uit de Waddenzee en Oosterschelde mogen ook de komende vijf jaar het MSC-keurmerk voeren. Zowel de mosselbodemcultuur-kwekers als de Zeeuwse hangcultuurkwekers hebben het hercertificeringstraject succesvol doorlopen en zijn aantoonbaar duurzaam. “Het hernieuwde MSC-keurmerk bevestigt dat onze productiewijze in kwetsbare natuurgebieden als de Waddenzee en de Zeeuwse delta in harmonie is met het ecosysteem", aldus Addy Risseeuw, secretaris van de Producentenorganisatie Mosselcultuur. Nederland telt 88 mosselbodemcultuur-kwekers die jaarlijks zo’n 57 miljoen kilo Zeeuwse mosselen aanvoeren en 4 mosselhangcultuurbedrijven. 64% van de Nederlandse mosselproductie wordt in België verkocht, zelf eten we maar 4%.
MSC - Nederlandse mossel mag ook komende vijf jaar MSC-keurmerk voeren ? Marine Stewardship Council
Reageer
  • Deel
Druk af