Door onderzoek naar de toestand van mosselpopulaties in Europa, ontdekten wetenschappers van de Universiteiten van Porto en München dat de populaties afnamen. Een aantal zou zelfs op de rand van uitsterven staan. Bedreigingen voor mosselpopulaties zijn vervuiling, barrières als dammen, invasieve soorten, klimaatverandering en achteruitgang van vispopulaties waar mosselen afhankelijk van zijn.

Zoals bijen van belang zijn voor de bestuiving van planten, zijn mosselen van belang voor de waterkwaliteit. Mosselen filtreren water om hier voedsel uit te halen. Eén enkele mossel kan wel 40 liter water per dag filteren. Hierdoor fungeren de mosselpopulaties als een natuurlijk filtratiesysteem. Dit voorkomt algenbloei en heeft een positieve invloed op de gezondheid van ecosystemen waar ook mensen van profiteren.

De onderzoekers spreken de hoop uit dat de door hen gecreëerde database van Europese mosselpopulaties zal bijdragen aan een betere bescherming van de Europese mossel.
Inhabitat - The humble mussel is as important and threatened as bees
Reageer
  • Deel
Druk af