Chinese onderzoekers analyseerden 15 soorten tafelzout dat ze gewoon in de supermarkt kochten. In het zout bleken verschillende soorten microplastic voor te komen. De meeste microplastic-deeltjes kwamen voor in zeezout, 550 – 681 deeltjes per kilo. In zout uit zoutmeren en zoutmijnen kwam minder microplastic voor, maar nog altijd tussen de 43 – 364 deeltjes/kg en 7 – 204 deeltjes/kg respectievelijk. Het onderzoek is verschenen in Environmental Science & Technology en is een nieuwe aanwijzing dat vervuiling met microplastic inmiddels overal ter wereld voorkomt.

Niet alleen microplastic, ook 'macroplastic' lijkt alom aanwezig te worden. Een team van Europese mariene onderzoekers observeerde vanuit helikopters en vanaf schepen drijvend plastic in de noordelijke Barentszzee. In totaal telden de onderzoekers 31 drijvende stukken plastic in het door hun onderzochte gebied. Dat is iets meer dan in vergelijkbare delen van de Antarctische wateren, maar veel minder dan in gematigdere zeeën. Het is voor het eerst dat plasticvervuiling zo ver naar het Noorden wordt aangetoond. De onderzoekers stellen dat de toenemende menselijke activiteit in het Poolgebied waarschijnlijk nieuwe problemen gaat opleveren voor het mariene leven ter plaatse. In de magen van vogels uit het gebied en in Groenlandse haaien zijn al plasticresten aangetroffen. De studie is verschenen in Polar Biology.
Grist - There's plastic in your fancy sea salt, study says
Reageer
  • Deel
Druk af