In 2015 sloot de NVWA per direct 25 horecabedrijven en winkels met voedselwaren omdat het risico voor de volksgezondheid onverantwoord groot was. In 2014 besloot de NVWA tot 12 spoedsluitingen en in 2013 tot 2. Daarnaast stelde de NVWA als gevolg van meer gerichte controles ook meer ambachtelijke-, horeca- en retailbedrijven onder verscherpt toezicht: in 2015 470 bedrijven, tegen 417 in 2014 en 350 in 2013. Jaarlijks stroomt tussen de 23-32% van de onder-toezichtstellingen terug naar het reguliere toezicht. Dat blijkt uit de inspectieresultaten van de NVWA. NVWA-topman Harry Paul concludeert dat "ons risicogerichte toezicht effectief is".
VMT - NVWA: meer bedrijven onder verscherpt toezicht
Reageer
  • Deel
Druk af