In een brandbrief aan staatssecretaris Martijn van Dam eisen LTO Nederland, Greenport Holland en BO akkerbouw dat hij "nu eindelijk eens" de 11 knelpunten in gewasbescherming oplost die boeren en tuinders zouden belemmeren bij de verduurzaming van hun teelten. De sector heeft dringend behoefte aan een "effectief maatregelen en middelenpakket" (lees: pesticiden). De knelpunten spitsen zich toe op gewasbescherming in kleine teelten, de trage erkenning van nieuwe middelen, vrijstellingen, behoud van biociden en gelijke eisen voor alle telers in Europa. In een zes pagina's tellende bijlage lichten de organisaties hun grieven en mogelijke oplossingsrichtingen nader toe.
LTO - LTO - LTO Nederland, Greenport Holland, BO Akkerbouw: ?Van Dam los onze knelpunten op?
Reageer
  • Deel
Druk af