Vorig jaar bezocht 90% van de Nederlanders uit de hoogste inkomensgroep de tandarts. In de laagste inkomensgroepen lag dit percentage op 70%. Voor bezoeken aan de mondhygiënist zijn de verschillen vergelijkbaar; iets meer dan een vijfde van de laagste inkomensgroep bezocht de mondhygiënist, waar dat bij de hoogste inkomens ruim een derde is. Dat blijkt uit cijfers van het CBS, meldt de Volkskrant. Gemiddeld hadden 8 van de 10 Nederlanders afgelopen jaar contact met de tandarts.

Kosten voor mondzorg worden voor volwassenen niet vergoed vanuit de basisverzekering, op een aantal bijzondere gevallen na. Kinderen onder de 18 jaar krijgen de kosten wel vergoed. Bij deze groep is er dan ook geen verschil tussen arm en rijk.Tot hun 16de gaan jongeren bijna allemaal minstens één keer per jaar naar de tandarts (97%). Na hun 20ste daalt de mate van tandartsbezoek naar 80%. Van de 75-plussers gaat slechts de helft naar de tandarts; in 2013 had 70% van deze leeftijdsgroep een kunstgebit.

Voor bezoeken aan de huisarts, specialist of psycholoog is de samenhang precies omgekeerd. Daar geldt: hoe lager het inkomen, des te vaker is er contact met een huisarts of psycholoog.
de Volkskrant - Mensen met laag inkomen mijden vaker de tandarts | Economie | de Volkskrant
Reageer
  • Deel
Druk af