Volgens NGO Natuur & Milieu is het percentage Nederlanders dat zich nog schaamt om in een restaurant een doggybag te vragen, gedaald tot 38%. In 2014, toen de milieubeschermingsorganisatie zijn doggybag-campagne startte, was dat nog 52%; in 2015 was het 47%. Volgens Natuur & Milieu past de doggybag bij de Nederlandse cultuur van zuinigheid en afkeer van voedselverspilling. Natuur & Milieu signaleert dat 40% van de ondervraagde hoogopgeleiden zich schaamt om een doggybag te vragen. Onder laagopgeleiden is de score 34%. Dat is opvallend een gegeven. Hoogopgeleiden storen zich meer (91%) aan voedselverspilling dan laagopgeleiden (78%).
Natuur & Milieu - Doggybag-taboe neemt af in Nederland | Natuur & Milieu
Reageer
  • Deel
Druk af