Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De gemiddelde melkproductie is van 5.000 liter per koe per jaar in 1980 gestegen tot 8.200 liter vorig jaar. Het aantal melkveehouderijen nam sterk af, maar het gemiddeld bedrijf verdubbelde ruimschoots in omvang. In 1980 telde Nederland 50.000 melkveehouderijen, in 2016 waren dit er 18.000. Het aantal koeien per bedrijf groeide van 38 in 1980 naar 97 in 2016. Dit aantal is overigens het laatste jaar weer aan het dalen door de nieuwe fosfaatregels. Met 600.000 minder koeien dan in 1980, produceren nu 1,7 miljoen koeien - een kwart minder - bijna 25% meer melk dan in 1980.
CBS - Grotere melkveebedrijven en meer melk
Reageer
  • Deel
Druk af