"We hebben een overschot aan melk op de Europese markt. Aan die realiteit moeten agrarische ondernemers zich aanpassen. De prijzen dalen en daarom moeten partijen, landen en de Europese Unie maatregelen nemen die daadwerkelijk een aanpassing van de melkproductie mogelijk maken." Zo moeten de prijzen weer stijgen. Dat zegt Europees Commissaris voor Landbouw Phil Hogan. Maandag aanstaande maakt hij EU-maatregelen bekend om de melkproductie te beperken, zonder terug te vallen op een quotum. Eerdere steunmaatregelen gingen in Nederland naar de bevordering van weidevogels. Daar kan een boer zonder kosten meer geld mee binnenhalen dan met melkproductie.
Boerenbusiness - Geen sprake van verplichte reductie van melk - Wel een prikkel voor minder melk | Boerenbusiness.nl
Reageer
  • Deel
Druk af