Jumbo Supermarkten heeft op 5 november samen met The Greenery en zes fruittelers een zogenaamde Bee Deal gesloten.

Onder het motto “iedereen kan wat doen voor de bijen” brengt adviesbureau CLM partijen samen in het ketenproject Bee Deals. De Bee Deal ‘Jumbo – The Greenery’ is een voorbeeld van zo'n gezamenlijke ketenaanpak, waarin partijen gezamenlijke afspraken maken om de leefomgeving van de honing- en wilde bijen te verbeteren. Bijen zijn als bestuivers van voedselgewassen cruciaal in onze voedselvoorziening, maar de insecten hebben het moeilijk.

De ondertekening van de Bee Deal tussen Jumbo Supermarkten, The Greenery en de fruittelers vond plaats donderdag 5 november op het Jumbo hoofdkantoor. Doel van deze Bee Deal is dat het voedselaanbod, de nestgelegenheid en de leefomgeving voor honing- en wilde bijen op de fruitteeltbedrijven verbetert. De fruittelers leveren fruit, variërend van frambozen tot peren aan The Greenery die het doorzet naar Jumbo.

De supermarktketen wil op deze manier een bijdrage leveren aan het verbeteren van de leefomgeving van de bij. Met de ondertekening leggen de deelnemende partijen de afspraken vast en reikt CLM symbolisch een blije bij uit.
LMK - Jumbo op de bres voor de bijen
Reageer
  • Deel
Druk af