Het aantal kinderen tussen de 9 en 11 jaar met overgewicht daalt in JOGG-gemeente Den Bosch. Dit blijkt uit de screeningen van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Hart voor Brabant over de periode 2005-2016. Het percentage te zware kinderen daalde van 18 naar 15%. In absolute aantallen gaat het om een afname van 150 kinderen: van 898 naar 748 kinderen. Dat meldt JOGG, de publiek-private samenwerking tussen overheden en bedrijfsleven om het gewicht van kinderen omlaag te krijgen.
JOGG - Aantal Bossche kinderen met overgewicht daalt
Reageer
  • Deel
Druk af