Omdat de zogenaamde erfafspoeling van boerenbedrijven volgens Rijskwaterstaat en de waterschappen te hoog lijkt terwijl die van gemeentelijke riooloverstorten te laag lijkt, deed landbouwjournalist Geesje Rotgers van V-focus onderzoek. Wie is verantwoordelijk voor de meeste vervuiling van het oppervlaktewater in Nederland?

Rotgers constateert dat de cijfers voor de berekening van de erfafspoeling weinig onderbouwd en verouderd zijn. Voor riooloverstorten bestaan geen metingen. De berekende waarden corresponderen niet met daadwerkelijke metingen, die vele malen hoger liggen dan de berekende. Gemeenten en waterschappen zeggen dat ze beschikken over meetdata, maar publiceren die niet.

Conclusie van het onderzoek: de overheid baseert zich op cijfers die niet openbaar zijn, terwijl er wel beleid op wordt gemaakt. Boeren worden aanmerkelijk strenger aangepakt dan gemeenten, terwijl daar mogelijk geen grond voor is. Rotgers spreekt van 'meten met twee maten'.

Een WOB procedure moet nu de juiste meetgegevens boven water halen om helderheid te krijgen.
v-focus - Emissiecijfers erfafspoeling en riooloverstorten slecht onderbouwd
Reageer
  • Deel
Druk af