Op Grist reageert Nathanael Johnson op een uitgebreide studie over het energie verbruik in de landbouw. In zijn reactie is hij erg optimistisch over het dalende energieverbruik per kilo product. Weliswaar stijgt de totale hoeveelheid gebruikte energie per hectare in de landbouw nog steeds, maar die wordt gecompenseerd door een snellere toename van de productie per hectare.

Het uitgangsrapport is zéér de moeite waard, al was het alleen maar om te laten zien hoe groot de invloed van Azië is op mondiale ontwikkelingen. Heel leerzaam is de grafiek op pagina 1, die laat zien dat lachgas en methaan samen bijna de helft van de wereldwijd geproduceerde hoeveelheid broeikasgassen (GHG) vormen en dat van de CO2 productie bijna voor tweederde afkomstig is van verwerking, transport en bereiding. De meeste algemene informatie staat op de pagina's 30-39 van het rapport. De rest van het rapport wordt gevuld met case studies en goede bedoelingen.
Grist - Hold on to your straw hats. Farming is about to go low-carbon
Reageer
  • Deel
Druk af