De NOS meldt dat voor het eerst drugsafval is aangetroffen in landbouwgewassen. "In de Noord-Brabantse gemeente Someren hebben onderzoekers een lage concentratie afvalstoffen van xtc-productie aangetroffen in mais dat normaal gesproken werd verkocht als veevoer."

Het gaat om MDMA, de technische afkorting voor de werkzame stof in de amfetaminepil XTC. Op een boerderij in Someren werd een illegaal XTC-laboratorium ontmanteld. De mais rond de boerderij staat ongeoogst en in staat van ontbinding op het land.

"Milieudeskundigen gingen er tot nu toe van uit dat drugsafval niet rechtstreeks door planten werd opgenomen.", zegt adviseur Jordi van der Steen van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, die ook onderzoek deed in Someren. "Het mais in Someren laat zien dat mdma-resten wel degelijk in planten en dus in de voedselketen terecht kunnen komen, als daar vervuilde gier is uitgereden."

Terwijl deskundigen tot op heden onbekend waren met de opname van MDMA door planten, zegt toxicoloog professor Tinka Murk (WUR) te verwachten dat er geen risico voor de mens. Ze ontkracht de stelligheid van die bewering door tevens te zeggen dat een goed oordeel daarover pas geveld kan worden als alle onderzoeksgegevens compleet zijn.

De Provincie Noord-Brabant ruimt de stinkende mais op omdat de gemeente Someren en de NVWA onderling tot op heden niet hebben kunnen bepalen wie verantwoordelijk is. De Provincie zal de rekening later neerleggen bij de verantwoordelijke partij.
NOS - Mdma-resten van xtc-productie gevonden in maisplanten
Reageer
  • Deel
Druk af