Het is gemakkelijker je gedrag te veranderen door je voor te stellen dat je een 'doener' bent. Wie bijvoorbeeld gezonder wil gaan eten, lukt dat beter door een zelfbeeld als 'gezonde eter'. Dat is de uitkomst van een Amerikaans onderzoek dat werd gepubliceerd in Self & Identity

De onderzoekers bekeken het concept van ’self as doer’; jezelf zien als een 'doener'. Dit concept legt een link tussen identiteit en gedrag. “Hoe meer iemand zichzelf identificeert met een bepaalde rol, hoe groter de kans is dat mensen het gedrag gaan vertonen dat bij die rol hoort”, leggen de onderzoekers uit. “Wanneer je jezelf gaat zien als een ‘gezonde eter’, identificeer je je daarmee en is de kans groot dat je ook daadwerkelijk gezond gaat eten.”

Om dit te testen, verdeelden de wetenschappers 124 vrouwen over drie groepen. Alle groepen zouden gedurende 6 weken gezonder gaan eten. De eerste groep kreeg voorlichting over voeding, de tweede groep fungeerde als controlegroep en de derde groep moest zes ‘identiteit-uitspraken' doen. Dus als iemand als doel had om meer fruit te eten, moest ze zichzelf bijvoorbeeld omschrijven als een fruit-eter, of als ze wilde minderen met frisdrank, als een 'geen-frisdranken-drinker'.

Uit de resultaten bleek dat deze laatste methode effectief was. De vrouwen in deze groep aten gemiddeld een portie meer gezonde voeding dan in de twee andere groepen. Bovendien gaven de deelneemsters in de derde groep te kennen dat het denken vanuit een andere identiteit hen motiveerde om andere keuzes te maken in gezondheidsgedrag. De auteurs denken een effectieve methode te hebben gevonden om mensen aan te moedigen betere voedingskeuzes te maken. "Alleen educatie is niet genoeg”, zeggen ze.
ScienceDaily
Reageer
  • Deel
Druk af