Landbouw met natuurbehoud verzoenen, is dé uitdaging van de eeuw volgens dr. Ben Phalan, eerste auteur van een recent artikel in Science. In dit artikel roepen onderzoekers beleidsmakers op om hogere opbrengsten te stimuleren ten behoeve van natuurbehoud. De gedachte is dat door hogere opbrengsten minder land nodig is voor landbouwexpansie en meer land beschikbaar blijft voor natuur. Volgens co-auteur prof. Andrew Balmford is land ‘sparen’ voor natuurlijke habitats beter voor klimaat en natuur dan een ‘wildlife-friendly’ landbouw die minder voedsel per hectare oplevert.

De onderzoekers benadrukken dat krachtig milieubeleid noodzakelijk is om te voorkomen dat verhoging van opbrengsten nadelige effecten met zich mee brengt. Zo zouden hogere opbrengsten per hectare een grotere vraag stimuleren en tot dalende voedselprijzen leiden, zonder dat ze voedselverspilling en onnodige consumptie tegengaan. Daarnaast moet voorkomen worden dat opbrengsten verhoogd worden door het gebruik van meer pesticiden en kunstmest, omdat dit alsnog schadelijk is voor de natuur.

Volgens de onderzoekers zijn combinaties van verschillende beleidsmechanismen nodig. Deze mechanismen moeten economische stimuli creëren die de opbrengst verhogen en destructie van de natuur tegengaan. In het artikel bespreken ze verschillende beleidsmechanismen als landzoneringen en slimme subsidie-schema’s. Ook geven ze voorbeelden van succesvolle voorbeelden uit onder andere India, de Filipijnen, Brazilië en Costa-Rica.
ScienceDaily
Reageer
  • Deel
Druk af