In een 'tumultueuze' vergadering ging de Europese ministerraad dinsdag akkoord met een compromisvoorstel over de herziening van de handel in emissierechten. Daarmee is het 'Plan B' dat staatssecretaris Sharon Dijksma (I&M) maandag nog opperde niet meer relevant. Dijksma wilde een kopgroep van ambitieuze lidstaten vormen met een eigen emissierechtensysteem. Het nu aangenomen voorstel voorziet in een structurele "afroming" van overschotten en "legt daarmee een bodem in het ETS-systeem", aldus Dijksma.

Het Financieele Dagblad - EU-ministers steunen verlaging van emissierechten in Europa
Reageer
  • Deel
Druk af