Hbo’ers drinken vaker samen vergeleken met mbo’ers, die meer van het samen roken zijn. Uit onderzoek van het Trimbos-instituut naar het genotsmiddelengebruik van 16-18 jarige jongeren, blijkt dat 80% van de 17-jarige hbo’ers de voorafgaande maand had gedronken, ten opzichte van 61% van de mbo’ers en 65% van hun leeftijdgenoten in het voortgezet onderwijs. In het weekend vallen deze verschillen weg; ruim 25% van de 17-jarigen drinkt dan meer dan 10 glazen alcohol. Roken deed 33% van de mbo’ers, 23% van de hbo’ers en 25% in het voortgezet onderwijs. Na het VO neemt het cannabis- en ecstasygebruik gestaag toe.
Trimbos - Trimbos-instituut | MBO-ers roken meer, HBO-ers drinken vaker
Reageer
  • Deel
Druk af