"2015 wordt het allerslechtste gruttojaar uit de geschiedenis", stelt hoogleraar trekvogelecologie Theunis Piersma in De Volkskrant. Volgens Piersma is het sinds de jaren zestig, toen er 120.000 gruttoparen in Nederland voorkwamen, stelselmatig bergafwaarts gegaan. Piersma pleit voor de verkiezing van de grutto tot Nationale Vogel, komende week: "De grutto ís onze nationale vogel. Het is de enige vogel die in ons land is ontstaan en die bijna uitsluitend in Nederland voorkomt; 85 procent van de gruttopopulatie broedt in Nederland. Onze grutto, deze ondersoort, leeft niet op andere plekken in de wereld."

De grutto is een van de best onderzochte vogels van Nederland. Dit voorjaar waren er naar schatting nog 60.000 individuele vogels over en met dit tempo van afname gaat het 'richting uitsterven'. Oorzaken voor de achteruitgang: habitatverlies, schaalvergroting en intensivering in de landbouw, verlaging waterpeil, overbemesting en monoculturen. Piersma: "Elk jaar gaat ongeveer 20 procent dood. Dat zouden er dan zo'n 15.000 zijn. En omdat er dit jaar hoogstens 4.000 kuikens zijn geproduceerd, zou dat betekenen dat we er komend voorjaar nog eens 11.000 zijn kwijtgeraakt."

In de commentaren op Boerderij bij het gruttonieuws voeren boeren een aantal praktische oorzaken voor de achteruitgang aan, zoals het verbod op bovengronds mestuitrijden, het 'mislukte' weidevogelbeheer en verruiging van de uiterwaarden, waardoor meer ruimte is ontstaan voor predatoren als vossen, wilde (stads)katten, kraaien en zelfs ooievaars. Markeren van de nesten en er netjes omheen maaien heeft een averechts effect: "De kraaien zitten op de heiningpaal te wachten waar de polletjes overschieten. Zodra de polletjes er zijn schieten ze er op af, met als gevolg dat een uur later bijna alle eieren zijn opgegeten."
de Volkskrant - abcCookiewall: Cookies op de Volkskrant | de Volkskrant
Reageer
  • Deel
Druk af