Kinderen die als peuter gezonde snacks krijgen, presteren 10 jaar later beter op school.

In een studie naar de eetgewoonten van meer dan 2200 kinderen vonden Australische onderzoekers dat kinderen die op 1-jarige leeftijd fruit te eten krijgen beter presteren op rekenen, lezen, schrijven en spelling wanneer ze 11 tot 13 jaar oud zijn. Ook was er een associatie te zien tussen de schoolprestaties en het gebruiken van meer zuivelproducten op 1-, 2- of 3-jarige leeftijd. Dit bleek onafhankelijk van factoren als het opleidingsniveau van de ouders, borst- of flesvoeding en of de ouders boeken lazen met het kind op 5-jarige leeftijd.

Onderzoeker Anett Nyaradi van Telethon Kids Institute: “De intelligentie van een kind heeft een impact op de rest van hun leven. Als een kind beter presteert op school, zijn ze later hoger opgeleid, hebben ze hogere inkomens, betere banen en goede sociaaleconomische posities. Dit kan uiteindelijk ook hun gezondheid positief beïnvloeden.” De eerste jaren zijn belangrijk voor de ontwikkeling van de hersenen. In het onderzoek was voornamelijk een grote associatie tussen het eten in het eerste jaar en de schoolprestaties te zien. Nyaradi: “Ik denk dat dat komt omdat op 1-jarige leeftijd de frontale kwab zich gaat ontwikkelen, dat als het ware het centrum van de hogere cognitie is.”
medicalXpress - Healthy snacks bolster toddlers future report card
Reageer
  • Deel
Druk af