Kruisingen en andere klassieke manieren om planten te veredelen vallen niet onder het patentrecht. Na vele discussies daarover en de angst dat bedrijven als Monsanto leven zouden kunnen patenteren, blijkt dat de ministerraad van de Europese Unie van oordeel is dat via klassieke veredeling verkregen nieuwe plantenrassen vrij verder veredeld mogen worden door anderen. Het octrooirecht is daarom niet van toepassing op de klassieke veredeling. Dat hebben de Europese lidstaten vandaag unaniem bevestigd tijdens de Raad voor Concurrentievermogen in Brussel. De lidstaten geven aan dat het bij de totstandkoming van de Biotechrichtlijn - die de octrooibescherming van biotechnologische uitvindingen regelt - nooit de bedoeling is geweest om octrooien te verlenen op producten die het resultaat zijn van een wezenlijk biologische werkwijze.
Volgens de Nederlandse staatssecretaris Van Dam is dit oordeel een doorbraak in de discussie over octrooirecht. Hij noemt het oordeel van de Raad "van groot belang voor de gewasveredelaars, en daarmee ook voor de voedselvoorziening. De veredelaars spelen een cruciale rol in de voedselproductie door steeds nieuwe, sterkere gewassen te ontwikkelen. Als zij vrij kunnen beschikken over biologisch materiaal bevorderen we de innovatie de veredelingssector, wat goed is voor de Nederlandse concurrentiekracht en uiteindelijk ook voor de voedselzekerheid in de wereld."
Rijksoverheid - EU bevestigt: geen octrooi op klassieke veredeling
Reageer
  • Deel
Druk af