Het afgelopen jaar zijn fruittelers in België er in geslaagd meer wilde bestuivers in hun boomgaarden aan het werk te zetten. In het kader van een Europees LEADER-project om de functionele agrodiversiteit te vergroten, namen fruittelers diverse maatregelen om meer wilde bestuivers aan te trekken, naast de reguliere honingbijen. Zo plaatsten 30 fruittelers 720 zogeheten 'bijenhotels' om metselbijen aan te trekken en zaaiden 18 fruittelers 320 are aan bloemenstroken in tussen de bomenrijen om het schrale voedselaanbod te vergroten. Daarnaast werden grasstroken gefaseerd gemaaid en gemengde hagen aangeplant.

De maatregelen hadden succes. Dat blijkt uit een omgevingsanalyse, meldt Vilt. In de boomgaarden vlogen al snel grote aantallen wilde bestuivers rond, voornamelijk metselbijen. Aan het eind van het seizoen 2015 steeg de bezettingsgraad van de bijenhotels naar 20%. Behalve de gewone honingbijen bleken ook alle wilde bijen en hommels met stuifmeel van appel en peer rond te vliegen.

Het project krijgt mogelijk een vervolg, als er financiering gevonden wordt in het Interregprogramma. Behalve de provincie Vlaams-Brabant willen dan ook Belgisch Limburg en de Nederlandse provincies Limburg en Zeeland meedoen. Ook burgers en openbare besturen zullen dan de kans krijgen wilde bestuivers te plezieren, besluit Vilt.
VILT - abcVlaams infocentrum land- en tuinbouw - Fruittelers lokken wilde bestuivers naar hun plantages - VILT
Reageer
  • Deel
Druk af