Geheel onverwacht maakte zuivelcooperatie FrieslandCampina afgelopen week bekend afscheid te nemen van melkboeren in Vlaanderen waarvan zij al jaren de melk afnam buiten de coöperatie om. In 2013 bedankte de Nederlandse zuivelaar de melkboeren al eens tijdelijk voor hun diensten. Ditmaal maakt FrieslandCampina bekend de relatie geheel te beëindigen. De reden daarvoor lijkt het structureel geworden overaanbod van melk bij de eigen leden.

andere waarden
De Belgische Boerenbond - de tegenhanger van LTO Nederland - laat weten not amused te zijn door het eenzijdig genomen Nederlandse besluit. Bij monde van Guy Vandepoel laat de Bond weten: "We begrijpen niet dat FrieslandCampina, drie maanden na oprichting van productieorganisatie (PO) Dairycam met als doel om te werken aan een duurzame relatie, op deze wijze met zijn leveranciers omgaat. Onder deze leveranciers bevinden zich boeren die al meer dan 35 jaar hun melk aan FrieslandCampina en haar rechtsvoorgangers leveren. De PO werd 1 uur voordat het bericht naar buiten werd gebracht geïnformeerd over genoemde stap. Wij houden er duidelijk andere waarden op na dan FrieslandCampina."

Het besluit van FrieslandCampina brengt de Belgische integrator Dairycam duidelijk in vergelegenheid en de boeren in problemen. Zij hadden op aansluiting bij de internationale expansiestrategie van FrieslandCampina gerekend en daarop geïnvesteerd. Vandepoel geeft aan dat hij inmiddels begrepen heeft dat de Belgen daar niet meer op mogen rekenen.

onderuit de zak en cynisch
Op vilt.be geeft de Vlaamse boerin Teja De Prins FrieslandCampina onderuit de zak. “Onverdiend. Respectloos. Je reinste onrecht”, zegt deze echtgenote van een boer die meewilde in de strategie van FrieslandCampina. Vilt schrijft: "Niet eerder wees er iemand op de 192 miljoen euro winst die de zuivelverwerker tijdens de eerste zes maanden van dit jaar realiseerde." De lage melkprijzen zorgen voor uitstekende marges voor de melkfabrieken die FrieslandCampina exploiteert. De consumentenprijzen dalen immers niet mee met de lagere inkoopkosten voor rauwe melk af boerderij. Teveel melk zorgt echter voor onverkoopbare voorraad en zou de winst weer drukken.

In een tweede artikel op Vilt noteert de site dat er sprake is van "woordbreuk" door FrieslandCampina. "Solidariteit tussen boeren eindigt blijkbaar aan de landsgrenzen”, zegt Vandepoel in die tekst, cynisch verwijzend naar het feit dat FrieslandCampina een coöperatie is die bestuurd wordt door Nederlandse melkveehouders.
VILT - abcVlaams infocentrum land- en tuinbouw - "De dag waarop FrieslandCampina ons in de steek liet" - VILT
Reageer
  • Deel
Druk af