Afgelopen week ontstond een relletje over precieze cijfers omtrent de kilo's landbouwgif die in Nederland worden gebruikt. Koepelorganisatie Nefyto voor de bestrijdingsmiddelenindustrie toonde zich ontstemd over het feit dat Greenpeace daarover bleek te beschikken. De gegevens zijn namelijk geheim en moesten dus wel gelekt zijn.

De verantwoordelijke staatssecretaris Martijn van Dam gelaste een onderzoek en ontdekte dat de NVWA de gegevens abusievelijk heeft doorgestuurd aan Greenpeace

In een brief aan de Tweede kamer legt Van Dam uit dat de NVWA vertrouwelijke gegevens heeft verzonden aan de rechtbank vanwege een juridische procedure tussen Greenpeace en de NVWA. De NVWA vergat aan te geven dat de verzonden documenten vertrouwelijk zijn. Vanwege die omissie verzond de rechtbank de stukken door aan Greenpeace.

Van Dam heeft zijn excuses aangeboden aan Nefyto. De NVWA heeft maatregelen genomen om dergelijke vergissingen voortaan te voorkomen.
Boerderij - NVWA oorzaak van lek over bestrijdingsmiddelen
Reageer
  • Deel
Druk af