Voorlopige cijfers van het CBS laten zien dat de Nederlandse landbouwsector in 2016 opnieuw het fosfaatplafond overschrijdt. De fosfaatproductie in dierlijke mest daalde weliswaar in vergelijking met 2015, maar het plafond van 172,9 miljoen kilo mest wordt nog steeds met ruim 4 miljoen kilo overschreden. Het aantal melkkoeien in Nederland steeg met ongeveer 120 duizend dieren ten opzichte van 2015. De rundveestapel groeide daardoor met 3 procent verder door. De fosfaatproductie van de rundveestapel daalde met 0,5 miljoen kg, dankzij een lager fosforgehalte in ruwvoer. De compensatie is niet voldoende om onder het voor de rundveesector vastgestelde fosfaatplafond te komen.
CBS - Fosfaatplafond voor tweede keer op rij overschreden
Reageer
  • Deel
Druk af