De Consumentenbond heeft een fout gemaakt bij de berekening van het zoutgehalte in broden van bakkerijketens. De hoeveelheid zout op het drogestofgehalte per snee valt daardoor aanzienlijk lager uit dan de bond deze week communiceerde. Dat meldt Bakkerswereld. Door vragen van bakkerijtechnoloog Piet Sluimer namens het blad bekeek de Consumentenbond de gepresenteerde cijfers opnieuw. Abusievelijk blijkt de Bond de hoeveelheid zout per eenheid droge stof en niet per snee brood te hebben berekend. De zoutste broden leken daardoor 60% zouter dan ze in werkelijkheid zijn. Volgens de Bond doet dit niets af aan de conclusies van het onderzoek over de hele broden.
Bakkerswereld - Consumentenbond erkent fout in zoutberekening - Bakkerswereld
Reageer
  • Deel
Druk af