De foodsector gaat in 2016 en 2017 verder op het groeipad, voorspelt ABN AMRO in een vandaag verschenen prognose. De bank definieert de foodsector als de voedingsmiddelenindustrie en -groothandel.

In 2015 gaven consumenten ruim €57 miljard uit aan voeding. Voor de komende twee jaar verwacht ABN AMRO een toename van een kleine 2% in de uitgaven van de Nederlandse consument aan voedsel. De groei zal zich concentreren in de buitenshuis consumptie, waar de horeca en gemakszaken profiteren van consumenten die het zich gemakkelijk willen maken. De uitgaven aan voedsel voor thuisconsumptie nemen in wat mindere mate toe. Verkopen via het online kanaal en de supermarkten blijven groeien, voor speciaalzaken voorziet ABN AMRO een krimp.

Nederland exporteerde in 2015 voor circa €60 miljard aan voeding, drank en tabak. Zo'n 90% daarvan betrof verse en bewerkte voedselproducten. Hoewel de export naar Rusland de afgelopen 2 jaar met 52,1% daalde, zorgde groei buiten de eurozone voor een positief exportcijfer - mede dankzij de zwakkere euro. De belangrijkste groeimarkt is Azië. De export naar dit continent steeg de afgelopen 2 jaar met 19,6% en maakt inmiddels 10,4% van de totale exportwaarde uit. ABN AMRO voorziet in 2016 een doorzettende exportgroei, met een blijvend belangrijke rol voor China, ondanks de afkoelende Chinese economie. In 2015 nam de export van voeding naar China met ruim 14% toe.

De foodsector profiteert al jaren van dalende grondstofprijzen, omdat deze dalingen niet direct doorwerken in verkoopprijzen. In 2015 daalden de grondstofprijzen met ruim 19,5%, door overcapaciteit. Dat heeft een positief effect op de winstmarges van de foodsector. Ondanks dat ABN AMRO in 2016 een kentering voorziet in de dalende trend, zullen producenten ook dit jaar nog profiteren van lagere inkoopkosten.

ABN AMRO voorziet voor de foodsector de komende jaren een aantal trends. Aan de consumentenkant zullen vergrijzing, behoefte aan een meer verantwoord eetpatroon en gemak een grote rol blijven spelen. Transparantie, in de vorm van traceerbaarheid, procesverbetering en ketenverkorting, is een sleutelwoord. Op het gebied van voedselverspilling gaat het om minimaliseren en verwaarden van reststromen en (recyclebare) verpakkingen. Producenten zullen in toenemende mate de grip op hun sourcing versterken, onder meer door langjarige contracten met vaste leveranciers, of door zelf grondstoffen te gaan produceren en zo de keten te verkorten. Tenslotte spelen in de politiek, zowel nationaal als internationaal, ontwikkelingen die voor aanpassingen in het verdienmodel van ondernemers in de foodsector zorgen. ABN AMRO noemt een suikertaks, accijnsverhoging, BTW-verhoging, regelgeving ten aanzien van digitalisering, internationale politieke onrust en beperkingen op de import en export van voedingsmiddelen en grondstoffen.
Insights ABN AMRO - Hongerige foodsector vindt het groeipad weer in 2016 en 2017 - Insights
Reageer
  • Deel
Druk af