Dat zou blijken uit de eerste Eurobarometer over de houding van Europese consumenten ten aanzien van dierenwelzijn sinds 2007.

In 2007 vonden 8 op de 10 Europeanen dierenwelzijn belangrijk. Inmiddels zijn dat er bijna 9,5 op de 10. Landbouwhuisdieren moeten volgens 82% van de burgers in Europa beter beschermd worden dan nu het geval is. 62% wil niet dat dierlijke producten die niet aan de Europese welzijnsnormen voldoen in de EU worden ingevoerd.

Gemiddeld over alle lidstaten zeggen zes op de tien Europese burgers dat ze meer willen betalen voor diervriendelijk geproduceerd vlees. In Nederland zou zelfs 85% van de bevolking meer willen betalen.

Van de geënquêteerde Nederlanders is 35% bereid tot 5% meer te betalen. Hun aantal is gelijk aan het Europese gemiddelde. Elf procent wil tot 20% meer betalen. Acht procent zegt bereid te zijn meer dan 20% extra te betalen. Voor de gehele EU blijft het aantal mensen dat meer dan 20% wil betalen steken op drie procent. Voor de prijsrange tot 20% blijft Europa steken op vijf procent.

35% van de EU-burgers is niet bereid meer betalen voor producten uit diervriendelijke productiesystemen. In Nederland blijven de weigeraars steken op 12%.

Het onderzoek legt de houding van Europeanen vast. Hun daadwerkelijke koopgedrag wijkt ver af van de geregistreerde cijfers.

De Europese Commissie vond in 2007 dat vlees van duidelijker informatie omtrent welzijn moet worden voorzien om het koopgedrag richting welzijnsvlees om te buigen. Uit de jongste barometer blijkt dat nog maar 10% van de Europese bevolking niet weet dat er dierenwelzijnslogo's bestaan. Het jongste rapport concludeert dat er te weinig keuze is in welzijnsvlees, terwijl burgers wel bereid zijn meer te betalen.

Met een infographic maakt de Animal Welfare Intergroup van de EU duidelijk hoe Europa over dierenwelzijn denkt.
EC - Microsoft Word - EB Special 442 - Report final pdf version.docx
Reageer
  • Deel
Druk af