Het gebruik van antibiotica in de dierhouderij heeft de volle aandacht van het Europese Parlement (EP). Dierenarts David Burch vindt echter dat het Parlement doorschiet. Hij doet zijn uitspraken op Pig Progress.

In een persbericht spreekt het parlement over het terugdringen van antibioticaresistentie om de zogenaamde dodelijke “superbacteriën” de baas te blijven.

Het parlement wekt de indruk dat het veterinair gebruik van antibiotica hoe dan ook fout is en dat de inzet op nul moet uitkomen. Dat alles-of-niets streven spreekt uit het persbericht.

Burch wijst erop dat antibiotica diergeneeskundig terughoudend en alleen als het nodig is, ingezet moeten worden. Een dier dat ziek is, moet niet hoeven lijden. Medicatie bij ziekte vindt hij dan ook gepast, al moeten alle voorwaarden in acht worden genomen om ziekte te voorkomen. Bovendien moeten boeren zorgvuldig omgaan met wachttermijnen alvorens antibiotica in te zetten. Die zijn streng geformuleerd. Cijfers laten zien dat veehouders zich daar aanhouden.

Volgens Burch wordt de dierhouderij te sterk gestigmatiseerd als grote schuldige aan het verlies van effectieve antibiotica en moet bovendien de vraag gesteld worden welk aandeel humaan antibioticagebruik heeft in de ontstane situatie.
Pig Progress - 7 EU antibiotic remarks that need clarification
Reageer
  • Deel
Druk af