Gemiddeld produceerde iedere Europeaan in 2014 475 kilo huishoudelijk afval. Nederlanders kwamen met 527 kilo per persoon iets boven het gemiddelde uit. Denemarken produceerde in 2014 het meeste afval per persoon: 759 kilo per jaar. Met 300 kilo scoorde Roemenië het laagst.

Sinds 2007 daalt het aantal kilo's afval per Europeaan gestaag. Het gemiddelde ligt nu onder het niveau van midden jaren '90, meldt het Europese statistiekbureau Eurostat.

Van die gemiddelde afvalberg van 475 kilo werd 465 kilo verwerkt, dat wil zeggen gerecycled (28%), gestort (28%), verbrand (27%) of gecomposteerd (16%). In totaal werd in 2014 44% van al het Europese huisvuil gerecycled of gecomposteerd. In 1995 was dat nog 17%.

Duitsland (618 kilo afval per persoon) is kampioen hergebruik; het land recyclet en en composteert bijna tweederde van zijn afval. Nederland recyclet minder (24%) maar is na Oostenrijk de grootste composteerder van Europa.

27% van het Nederlandse afval wordt gecomposteerd of vergist. In Nederland verdwijnt vrijwel geen afval meer naar de stort (1%). Om de verbrandingsovens van de afvalverwerkers optimaal te laten draaien, importeren Nederlandse afvalverwerkingsbedrijven al enkele jaren honderdduizenden tonnen vuilnis uit andere landen.
AD - Productie huisvuil terug op niveau van 20 jaar geleden
Reageer
  • Deel
Druk af