In totaal krijgen 118 plattelandsontwikkelingsprogramma's in de 28 Europese lidstaten bijna honderd miljard euro voor de versterking van de leefbaarheid en economische kansen van het Europese platteland (52% van het totale oppervlakte van de EU).

Voor de periode 2014-2020 is er een budget van 99,6 miljard euro beschikbaar. Daarbovenop komt nog 60,6 miljard euro aan cofinanciering uit nationale en regionale overheidsmiddelen of particuliere investeringen, meldt Vilt.

De rurale gebieden in de EU verschillen erg van elkaar, net zoals de problemen waarmee zij te maken hebben. Daarom biedt de Commissie de lidstaten veel flexibiliteit om met plattelandssteun in te spelen op lokale behoeften. De steun wordt dan ook voor uiteenlopende doeleinden ingezet. Het kan gaan om bijvoorbeeld investeringssteun aan landbouw of internettoegang op het platteland.
VILT - abcVlaams infocentrum land- en tuinbouw - Europa investeert 99,6 miljard euro in het platteland - VILT
Reageer
  • Deel
Druk af