Het Europees Parlement (EP) wil de afvalwetgeving aanscherpen. Zeventig procent van het afval moet in 2030 gerecycled of hergebruikt worden; nu blijft het steken op vierenveertig procent. Daarnaast wil het Parlement dertig procent minder voedselverspilling in 2030 en een halvering in 2050. “Vandaag heeft het Parlement met een zeer grote meerderheid laten zien dat het gelooft in de transitie naar een circulaire economie. We hebben besloten de ambitieuze streefcijfers voor hergebruik en stortafval terug te zetten op de percentages die de Europese Commissie oorspronkelijk had voorgesteld in 2014”, zegt het Italiaanse Europarlementslid en rapporteur Simona Bonafè op Vilt.
VILT - Vlaams infocentrum land- en tuinbouw - EU-parlement wil halvering voedselverlies afdwingen - VILT
Reageer
  • Deel
Druk af