De Europese Unie dreigt de teelt van het eiwitgewas lupine te verbieden. LTO Nederland-voorzitter Albert Jan Maat, tekent in een brandbrief naar Europees secretaris Karmenu Vella protest aan. Lupine is een eiwitrijk gewas, dat in toenemende mate gezien wordt als een alternatief voor (ingevoerde) soja. Zowel de Nederlandse regering als de EU ontplooiden initiatieven om de lupineteelt te bevorderen.

"We begrijpen heel goed dat de Europese Unie verspreiding van exotische planten en dieren wil terugdringen, maar in de uitvoering dreigt Europa echt door te schieten. [..] In Nederland wordt ruim honderd hectare lupine geteeld, als veevoer of als groenbemester. Uit oogpunt van duurzaamheid is lupine een bijzonder interessant gewas en de teelt wordt ook steeds populairder. Een verbod zou onvoorstelbaar zijn", schrijft Maat.

In de EU is sinds 1 januari 2015 wetgeving van kracht die het verbiedt bepaalde plant- en diersoorten te telen cq houden, teneinde verspreiding van mogelijk schadelijke exoten tegen te gaan. Een eerste lijst, met 37 soorten, werd door de Europese meerderheid aangenomen; Nederland hoorde tot de tegenstemmers. De Europese Commissie houdt zich bezig met het omzetten van deze lijst in nationale wetgeving. Op de in voorbereiding zijnde tweede lijst, komt tot verbazing van Maat, naast de hemelboom en de veder-esdoorn, ook de lupine voor.
Nieuwe Oogst - Europa maakt de teelt van lupine strafbaar - LTO: EU schiet door | Boerenbusiness.nl
Reageer
  • Deel
Druk af