Nederland moet de concentraties stikstof en fosfaat in oppervlaktewater door overbemesting aanpakken. Dat zegt de Europese Commissie in een evaluatie van de uitvoering van het EU-milieubeleid door ons land. De Commissie is bezorgd over de hoeveelheden stikstof en fosfaat in oppervlaktewater en vermoedt dat die het gevolg zijn van overbemesting door boeren. De zorgen van de EU komen op een ongelukkig moment voor Nederland. Zowel op het gebied van fosfaatoverschotten als de omgang met stikstof - in de gedaante van de vluchtige, afgeleide stof ammoniak - is onzeker of Nederland zijn zaken op orde heeft.
Boerderij - Brussel noemt Nederlandse overbemesting zorgelijk
Reageer
  • Deel
Druk af