Het Europese Parlement stemde vandaag in met voorstellen om antibioticaresistentie tegen te gaan.

“Het gevecht tegen de resistentie tegen antibiotica moet beginnen in de veehouderij. Wij pleiten uitdrukkelijk voor een verbod op preventief gebruik van antibiotica en willen collectieve behandeling beperken tot alleen hele specifieke gevallen. Ook moet het veterinair gebruik van antibiotica die van cruciaal belang zijn voor de behandeling van infecties bij mensen verboden worden en moet de online verkoop van antibiotica, vaccins en psychoactieve middelen beëindigd worden. Met behulp van deze maatregelen hopen we de hoeveelheid antibiotica die op het bord van de consument terecht komt te beperken”, zegt rapporteur Françoise Grossetête.

De resolutie is niet bedoeld om "te snijden in het aantal middelen dat veeartsen tot hun beschikking hebben. Deze regels zijn gemaakt om hun werk te vereenvoudigen". Eerder deze week maakte de Raad voor Dieraangelegenheden zich in het rapport Antibioticabeleid in de Dierhouderij sterk voor dat een verregaande reductie van antibioticagebruik niet mag betekenen dat er meer ziekte en sterfte onder dieren wordt geaccepteerd.

De resolutie van vandaag sluit aan bij diergezondheidswet die het EP afgelopen dinsdag aannam. "Deze wet maakt drie dingen mogelijk. Allereerst verbindt de wet diergezondheid en dierenwelzijn, en maakt ook de connectie met menselijke gezondheid. Die directe link, gecombineerd met de nadruk op verantwoordelijk gebruik van antibiotica, zal ons helpen in de strijd tegen de groeiende antimicrobiële resistentie. Daarnaast stelt de wet overheden en producenten in staat om gerichter te werken aan de preventie van en controle op besmettelijke dierziekten. Tot slot bundelt de wet ongeveer veertig wettelijke bepalingen in één basisbepaling”, aldus rapporteur Jasenko Selimovic.
Alle maatregelen om ziektes onder controle te houden, moeten rekening houden met het dierenwelzijn en gericht zijn op het beperken van pijn, stress of lijden van dieren, met inbegrip van zwerfdieren.
EuropeesParlement - Superbugs: MEPs want to curb use of antibiotics in farming
Reageer
  • Deel
Druk af