De Europese voedselautoriteit EFSA presenteert de verzamelrapportage uit over de controleresultaten op residuen van gewasbeschermingsmiddelen in voedingsmiddelen. In 53,3% van 84.000 monsters van 11 in Europa geproduceerde of geïmporteerde voedingsmiddelen (van tarwe tot bananen) was geen spoor (meer) van residuen te vinden, 43.9% van de stalen bevatte residuen die binnen de limieten bleven en 2.8% bevatte ongeoorloofde residuen. Van de biologische producten was 99,3% vrij van residuen. EFSA keek voor het eerst naar het 'combitox'-effect door een inschatting te maken van de blootstelling aan pesticidenresiduen via het eetpatroon, schrijft Vilt. Ook vanuit die invalshoek is het gezondheidsrisico dat Europeanen lopen door pesticidenresiduen erg klein.
VILT - Vlaams infocentrum land- en tuinbouw - Te hoog pesticidenresidu in voeding blijft curiosum - VILT
Reageer
  • Deel
Druk af