De traceerbaarheid van vlees in Nederland kent tekortkomingen, al zijn er ook goede ontwikkelingen te signaleren. Dat constateert de Europese Commissie op grond van een audit. De controlerende instantie FVO stelde vast dat controles op de etikettering en samenstelling van producten geen prioriteit hebben, dat sommige controles niet streng genoeg zijn, documentatie achterblijft en dat de NVWA de interne traceerbaarheid bij vleesbedrijven niet controleert. Door het ontbreken van interne traceerbaarheid "lopen bedrijven bij een recall grote financiële risico's omdat zij dan vaak niet kunnen garanderen dat de verontreinigde grondstof niet in een bepaalde batch producten is verwerkt", schrijft VMT.
VMT - EC constateert serieuze tekortkomingen traceerbaarheid
Reageer
  • Deel
Druk af