Het Duitse Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BmEL) liet door onderzoeksinstituut Forsa uitzoeken hoe Duitsers tegenover hun voeding staan. Aan het onderzoek deden 1.000 respondenten mee.

Uit de uitkomsten blijkt dat 76% van de Duitse consumenten de voorkeur geven aan regionaal (lokaal) eten. Die voorkeur wordt sterker met het stijgen van de leeftijd. Maar liefst 86% gaf aan dat boeren beter betaald moeten worden en 88% vindt dierenwelzijn een prioriteit. Voor dieren die in betere omstandigheden zijn gehouden, wil 45% 'zeker' en 44% 'best' meer betalen. Gemiddeld zouden de respondenten €16,50 overhebben voor een kilo diervriendelijk geproduceerd vlees, tegen €10 per kilo gangbaar vlees. De leeftijdscategorie 19-29-jarigen zou er zelfs €20 per kilo voor over hebben. Maar 2% van de respondenten had geen extra geld over voor diervriendelijk vlees. Overigens was voor 57% van de respondenten 'goedkoop' boodschappen doen nog altijd de prioriteit.

Vrouwen eten gezonder dan mannen. Van de vrouwelijke respondenten zegt 85% dagelijks groenten en fruit te eten, tegen 66% van de mannen. Ook blijken vrouwen minder dagelijkse frisdrankgebruikers dan mannen (respectievelijk 10% en 16%).

Bijna alle respondenten zien een rol weggelegd voor de overheid om Duitsers gezonder te laten eten. 92% is voor verplichte voedseleducatie op scholen, 78% wil graag neutrale informatie over voeding krijgen. Iets minder dan de helft (43%) ziet iets in wettelijke maatregelen zoals een suiker- of vettaks. De meeste respondenten (60%) lezen de etiketten om te weten te komen wat er in een product zit. "Als de informatie ter plekke onvoldoende is, gebruiken mensen steeds meer hun smartphone. Eén vijfde van de smartphonebezitters 'Googelt' tijdens het boodschappen doen en 14% scant QR-codes wanneer ze meer willen weten", aldus het rapport.

Duitsland is voor Nederland een belangrijk exportland voor met name kasgroenten en eieren. Als de werkelijke trend onder mensen spoort met deze cijfers, moeten onze exporterende tuinders en eierboeren daar rekening mee houden door hun productieplek te verleggen naar Duitsland.
FoodNavigator - 1000-strong survey reveals German consumers' food industry wish list
Reageer
  • Deel
Druk af