Dat betekent dat de Waddenzee nog deze eeuw dreigt te verdrinken, meldt de NOS. In het rapport Toekomst Waddenzee, opgesteld in opdracht van De Waddenvereniging, komt aan het licht dat de Waddenzee sneller dan verwacht permanent onder water kan komen te staan door onderschatting van de na-effecten van gas- en zoutwinning. Ook nieuwe inzichten over het versneld smelten van ijskappen wijzen op een hogere waterspiegel. De zandplaten van de Wadden vallen nu nog twee keer per dag droog. Als dat niet langer het geval is, zal dat desastreus zijn voor bepaalde flora en fauna. Ook is er sprake van een risico voor de kustbescherming.
NOS - Rapport: droogvallen Waddenzee kan eind deze eeuw voorbij zijn
Reageer
  • Deel
Druk af