Dier&Recht eist dat er een einde komt aan de stijgende kalversterfte in de melkveehouderij. De dierenwelzijnsorganisatie richt zich met een petitie tot FrieslandCampina, de grootste zuivelproducent van Nederland. Via de zuivelsector valt meer effect te verwachten dan via de politiek, licht Frederieke Schouten van Dier&Recht toe. Volgens een onderzoek, op grond van cijfers van de Gezondheidsdienst voor Dieren, was de kalversterfte in 2015 hoger dan ooit. Circa 13,3% van de geregistreerde (geoormerkte) kalveren stierf in het eerste levensjaar, zo'n 350.000 kalfjes. In 2009 was de kalversterfte 9%, in 2014 10,8%. Volgens Dier&Recht is er een verband met de schaalvergroting in de melkveehouderij, waardoor het 'biestmanagement' tekort schiet.
Dier & Recht
Reageer
  • Deel
Druk af