"Wij roepen het kabinet op om te komen tot de inrichting van een aantal 'experimenteerruimtes' voor innovatieve ondernemers in de landbouw- en voedselsector. De overheid kan hierin verschillende rollen spelen:
* faciliteren van de stakeholders
* (tijdelijke) ruimte bieden in regelgeving (regelgeving 'bevriezen' voor 10-15 jaar)
* letterlijke ruimte aanwijzen in de ruimtelijke ordening
* fondsen beschikbaar stellen
* ambtenaren mee te laten draaien in 'lerende netwerken', zodat de geleerde lessen beschikbaar worden gesteld aan de gehele sector en maatschappij
* de koppeling maken tussen nationaal en Europees beleid, innovaties 'uit de wind houden' of sturen indien deze ingaan tegen Europese regelgeving
* ruimte bieden voor startende initiatieven in mededingingsbeleid
* initiatieven in de bancaire sector gericht op het faciliteren van nieuwe businessmodellen voor de landbouw laten aansluiten op de experimenteerruimtes"

Dat zeggen Slow Food Nederland, de Youth Food Movement, LTO Nederland en het private milieuadviesbureau CLM in een wat wollig opgestelde oproep aan de Tweede Kamer.
CLM - CLM - Home
Reageer
  • Deel
Druk af